Tel: 072 - 571 48 81 | info@kampbouwbedrijf.nl

Vrije kavels in Sint-Pancras (Westrand)

Waar? Vrije kavels aan de Gedempte Veert in Sint Pancras, Noord-Holland
Waneer? Vanaf begin 2025 kan Liander pas starten met werkzaamheden omtrent elektra voorziening waardoor de te vormen/verkopen kavels dan pas een eigen aansluiting kunnen krijgen. Vanaf dat moment zal de Gemeente pas vergunningstrajecten opstarten.
Meer informatie? Op de website van Gemeente Dijk en Waard vind u meer informatie over de locatie en de planning en lees hier meer over het beeldkwaliteitsplan.

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. Coöperatie Gedempte Veert wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen. Ook hebben veel andere grondeigenaren de mogelijkheid om een woning te bouwen op hun perceel.

De Gedempte Veert aan de westzijde van het dorp wordt omgetoverd tot een fietsstraat. Het project gaat over de volledige verwijdering van de huidige Gedempte Veert en de aanleg van de fietsstraat vanaf de fundering. Een fietsstraat is een brede straat voor fietsers en auto's. Auto's mogen er rijden, maar moeten langzaam en voorrang geven aan fietsers. De auto is te gast. De voorlopige planning is om het werk in het najaar van 2024 aan te besteden, zodat er eind 2024/begin 2025 gestart kan worden met de uitvoering. Deze werkzaamheden moeten gelijklopen met de werkzaamheden die Liander in het gebied gaat verrichten: Het aanleggen van een stroomkabel en het plaatsen trafostations. Liander heeft de gemeente aangegeven niet eerder te kunnen starten dan begin 2025.


< Terug naar overzicht